Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Em hãy so sách các ưu,nhược điểm của các phương pháp nhân giống hữu tính và vô tính cây ăn quả ?

Em hãy so sách các ưu,nhược điểm của các phương pháp nhân giống hữu tính và vô tính cây ăn quả ? 

Hướng dẫn trả lời

Phương pháp nhân giống bằng hạt 

Ưu điểm

- nhanh tạo ra cây con

- cây tạo ra đồng loạt, cùng kích cỡ, độ tuổi

- nhân giống nhanh, đơn giản

- cây thích nghi tốt, bộ rễ khỏe

Nhược điểm

- dễ thoái hóa giống

- khó kiểm soát được các phẩm chất của cây con do có thể có hiện tượng biến dị di truyền 

- cây chậm ra hoa, quả 

Phương pháp nhân giống vô tính ví dụ như : giâm cành, chiết cành, ghép cành... 

Ưu điểm: 

- cây thích nghi tốt 

- cây giữ được đặc tính của cây mẹ 

- nhanh ra hoa, quả. 

- tạo cây con nhiều, nhanh, đồng loạt( đối với giâm cành) 

Nhược điểm 

- qua nhiều thế hệ thì cây bị thoái hóa 

- cây không có rễ cọc nên yếu 

- không tạo được nhiều cây( đối với pp chiết cành)