Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Phân hữu cơ ,Phân lân thường dùng để bón lót hay bón thúc ? vì sao ?

Phân hữu cơ , phân lân thường dùng để bón lót hay bón thúc ? Vì sao ?

Hướng dẫn trả lời

- Phân hữu cơ, phân lân dùng để bón lót vì khi bón vào đất các chất dinh dưỡng có trong đất phải chuyển thành các chất hòa tan thì cây mới hấp thụ được. Thành phần có nhiều chất dinh dưỡng. Các chất dinh dưỡng thường ở dạng khó tiêu (không hòa tan) cây không sử dụng được ngay, phải có thời gian để phân bón phân hủy thành các chất hòa tan cây mới sử dụng được.