Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Quan sát sơ đồ mạch điện có thể nhận biết dây pha và dây trung tính được không ? vì sao ?

Quan sát sơ đồ mạch điện có thể nhận biết dây pha và dây trung tính được không ? Vì sao ?

Hướng dẫn trả lời

Quan sát sơ đồ mạch điện được vẽ chính xác, ta có thể nhận biết được dây pha và dây trung tính dựa vào vị trí lắp đặt các thiết bị điện (cầu chì, công tắc thường được lắp trên dây pha)