Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Operon là gì? Trình bày cấu trúc operon Lac ở E.coli.

Operon là gì? Trình bày cấu trúc operon Lac ở E.coli.

Trả lời:

Trên ADN, các gen có liên quan về chức năng thường được phân bố thành một cụm, có chung một cơ chế điều hòa được gọi là operon.

Operon Lac gồm các thành phần;

- Nhóm gen cấu trúc liên quan nhau về chức năng nằm kề nhau.

-Gen chỉ huy (O) : ằm trước các gen cấu trúc, là vị trí tương tác với protein ức chế.

-Vùng khởi động:(P) nằm trước gen chỉ huy đó là vị trí tương tác của ARN polimeraza để khởi đầu phiên mã.