Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nêu các đặc điểm của chùm sáng (tia laze) do laze phát ra.

Các đặc điểm của tia laze: có

- tính đơn sắc 

- tính định hướng

- tính kết hợp 

- có cường độ lớn