Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Phân hữu cơ gồm những loại nào ?

Phân hữu cơ gồm những loại nào ?

Hướng dẫn trả lời 

-Phân chuồng 

-Phân rác (rác thải sau khi ủ )

-Phân bắc

-Phân xanh ( Các loại cây xanh vùi vào đất làm phân bón )

-Than bùn 

-Khô dầu (bã các loại hạt sau khi ép lấy dầu )