Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Gia đình em đã có những biện pháp gì để tiết kiệm điện năng ?

Gia đình em đã có những biện pháp gì để tiết kiệm điện năng ? 

Hướng dẫn trả lời

- Tắt quạt điện khi ra khỏi phòng.

- Sử dụng đèn huỳnh quang hoặc compact thay cho đèn sợi đốt. 

- Giảm dùng điện trong giờ cao điểm.