Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Những công việc của quản lý ao là gì ?

Những công việc của quản lý ao là gì ? 

Hướng dẫn trả lời

- Kiểm tra ao nuôi tôm cá

- Kiểm tra sự tăng trưởng của tôm cá

- Kiểm trả đăng ,cống vào mùa lũ 

- Kiểm tra màu nước ,thức ăn và hoạt động của cá tôm  vào buổi sáng 

- Xử lý cá nổi đầu và bệnh tôm cá vào buối sáng lúc nhiệt độ lên cao