Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Các yêu cầu kỹ thuật đối với dây đốt nóng là gì ?

Các yêu cầu kỹ thuật đối với dây đốt nóng là gì ?

Hướng dẫn trả lời 

Dây đốt nóng :

+ Điện trở của dây đốt nóng.

- Phụ thuộc vào điện trở suất ρ của vật liệu dẫn điện làm dây đốt nóng, tỉ lệ thuận với l và tỉ lệ nghịch với tiết diện S cảu dây đốt nóng. CT: (Ω)

+ Các yêu cầu kỹ thuật của dây đốt nóng.

- Dây đốt nóng làm bằng vật liệu dẫn điện có điện trở xuất lớn; dây niken – crom ρ = 1,1.10-6Ώm

- Dây đốt nóng chịu được nhiệt độ cao ,dây niken – crom 1000oC đến 1100oC.