Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Viết công thức tính cơ năng của vật chịu tác dụng của lực đàn hồi.

Công thức tính cơ năng của vật chịu tác dụng của lực đàn hồi: 

W = 1/2mv2 + 1/2k(Δl)2 = hằng số