Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tìm mối liên hệ giữa khái niệm môdun và khái niệm giá trị tuyệt đối của một số thực.

Tìm mối liên hệ giữa khái niệm môdun và khái niệm giá trị tuyệt đối của một số thực.

Trả lời:

- Nếu số thực x là một số thực thì môdun x chính là giá trị tuyệt đối của số phức z.

- Nếu số phức z không phải là một số thực thì chỉ có môdun của z, không có khái niệm giá trị tuyệt đối của z.