Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Phát biểu nguyên lý làm việc của đèn sợi đốt ?

Phát biểu nguyên lý làm việc của đèn sợi đốt ?

Hướng dẫn trả lời

Nguyên lý làm việc

- Khi đóng điện, dòng điện chạy trong dây tóc đèn làm dây tóc đèn nóng lên đến nhiệt độ cao, dây tóc đèn phát sáng.