Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Em hay nêu tóm tắt tính chất lý học của nước nuôi thuỷ sản ?

Em hay nêu tóm tắt tính chất lý học của nước nuôi thuỷ sản ?

Hướng dẫn trả lời

Tính chất của nước nuôi thủy sản :

Tính chất lí học :

 Nhiệt độ :

 Sự phân hủy các chất hữu cơ.

- Sự tỏa nhiệt của đất ở đáy ao.

- Nguyên nhân chính là cường độ chiếu sáng của mặt trời.

* Nhiệt độ có ảnh hưởng đến tiêu hóa, hô hấp và sinh sản của tôm cá.

Độ trong :

- Độ trong là tiêu chí đánh giá độ tốt, xấu của nước nuôi thủy sản.

- Là biểu thị mức độ ánh sáng xuyên qua mặt nước.

Màu nước : - Màu nõn chuối hoặc vàng lục.

- Màu tro đục, xanh đồng. - Màu đen, mùi thối.

Sự chuyển động của nước :

- Có 3 hình thức chuyển động : sóng, đối lưu, dòng chảy.