Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Khi nào động năng của vật: biến thiên, tăng lên, giảm đi?

- Động năng của một vật biến thiên khi các lực tác dụng lên vật sinh công.

- Khi lực tác dụng lên vật sinh công dương thì động năng của vật tăng ( tức là vật thu thêm công - hay vật sinh công âm)

- Ngược lại, khi lực tác dụng lên vật sinh công âm thì động năng của vật giảm (tức vật sinh công dương)