Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nêu các phương pháp khởi động động cơ.

Nêu các phương pháp khởi động động cơ.

Trả lời:

Các phương pháp khởi động:

- Khởi động bằng tay.

- Khởi động bằng động cơ điện.

- Khởi động bằng động cơ xăng phụ.

- Khởi động bằng khí nén.