Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Khi nào động lượng của một vật biến thiên.

Khi nào động lượng của một vật biến thiên?

Lực đủ mạnh tác dụng lên một vật trong một khoảng thời gian thì có thể gây ra sự biến thiên động lượng của vật đó.