Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tại sao khi sử dụng bút thử điện ,bắt buộc để tay vào kẹp kim loại ở nắp bút ?

Tại sao khi sử dụng bút thử điện ,bắt buộc để tay vào kẹp kim loại ở nắp bút ? 

Hướng dẫn trả lời

Khi để tay vào kẹp kim loại và chạm đầu bút thử điện vào vật mang điện, dòng điện đi từ vật mang điện qua đèn báo và cơ thể người rồi xuống đất tạo thành mạch kín, thì đèn sẽ báo sáng giúp ta nhận biết điểm có điện 


Các bài học nên tham khảo