Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trong bảo quản cần chú ý những đặc điểm nào của nông, lâm, thủy sản?

Trong bảo quản cần chú ý những đặc điểm nào của nông, lâm, thủy sản?

Trả lời:

- Là lương thực, thực phẩm cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho con người.

- Là nguồn nguyên liệu cho doanh nghiệp chế biến.

- Thường chứa nhiều nước

- Dễ bi vi sinh vật xâm nhiễm gây thối hỏng.

Đó là những yếu tố bên trong của nông, lâm, thuỷ sản cần được chú ý trong công tác bảo quản và chế biến. Ngoài ra chúng ta còn cần biết những điều kiện của môi trường ngoài ảnh hưởng như thế nào đến nông, lâm, thuỷ sản trong quá trình bảo quản.