Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy kể những khả năng định dạng kí tự.

Hãy kể những khả năng định dạng kí tự.

Trả lời:

Những khả năng định dạng kí tự, đó là định dạng phông chữ, kiểu chữ, chữ màu sắc...