Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tại sao nói Tây Nguyên có thế mạnh du lịch?

Câu 7. Tại sao nói Tây Nguyên có thế mạnh du lịch?

Trả lời

Nói Tây Nguyên có thế mạnh du lịch vì:

+ Tây Nguyên có tài nguyên du lịch khá phong phú:

- Tài nguyên du lịch tự nhiên: có nhiều thắng cảnh (hồ Xuân Hương, hồ Lăk, thác Yaly, thác Pren ...), các vườn quốc gia (Yok Đôn, Chư Mom Rây, Chư Yang Sin), các khu vực có khí hậu tốt (Đà Lạt, Ngọc Linh..).

- Tài nguyên du lịch nhân văn: các di tích lịch sử (nhà tù Plây Ku, Buôn Ma Thuột), các lễ hội, văn hóa dân gian (lễ hội đâm trâu, văn hóa cồng chiêng sản phẩm thủ công của các dân tộc    

Có điều kiện thuận lợi phát triển du lịch sinh thái và du lịch văn hóa .           

+ Vị trí địa lí của Tây Nguyên thuận lợi giao lưu với các vùng trong nước, với các nước thuộc Tiểu vùng sông Mê Công.

+ Cơ sở hạ tầng của các thành phố, cũng là các trung tâm du lịch của vùng (Đà Lạt, Buôn Ma Thuột, Plây Ku) ngày càng hoàn thiện.