Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Dựa vào dấu hiệu nào để nhận biết và phân biệt các vật liệu kim loại ?

Dựa vào dấu hiệu nào để nhận biết và phân biệt các vật liệu kim loại ? 

Hướng dẫn trả lời

Dấu hiệu để nhận biết và phân loại các vật liệu kim loại:

+) Màu sắc

+) Mặt gãy của vật liệu

+) Khối lượng riêng

+) Độ dẫn nhiệt

+) Tính cứng, tính dẻo, độ biến dạng