Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Lấy ví dụ để thấy rằng việc khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên chưa hợp lí ...

Lấy ví dụ để thấy rằng việc khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên chưa hợp lí là một trong những thách thức của ASEAN, cần phải khắc phục điều đó bằng những biện pháp nào ?

Học sinh tự trả lời.

Các bài học nên tham khảo