Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Kể tên một số hãng nổi tiếng ở nước ngoài liên doanh với Việt Nam trong các ngành công nghiệp.

Kể tên một số hãng nổi tiếng ở nước ngoài liên doanh với Việt Nam trong các ngành công nghiệp.

Hướng dẫn trả lời :

Một số hang nổi tiếng nước ngoài liên doanh với Việt Nam trong các ngành công nghiệp: Canon,Honda,…(Nhật Bản), Samsung (Hàn Quốc),…