Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Thức ăn vật nuôi có những thành phần dinh dưỡng nào ?

Thức ăn vật nuôi có những thành phần dinh dưỡng nào ? 

Hướng dẫn trả lời

Thành phần dinh dưỡng của thức ăn vật nuôi  

Protein: Cung cấp vật liệu xây dựng các cơ quan, bộ phận các hệ cơ quan của cơ thể con vật.

 Lipit: Cung cấp năng lượng.

 Gluxit: Cung cấp năng lượng.  

Nước: Chất hòa tan, chất vận chuyển, điều hòa thân nhiệt.  

Chất khoáng Ca,P,Na,Fe...: Xây dựng các tế bào,cơ quan, hệ cơ quan.  

Vitamin A,B,D ...: Giúp cơ thể phát triển chống vi trùng gây bệnh,giúp tiêu hóa và giữ thăng bằng hệ thần kinh...  

-Thành phần dinh dưỡng thức ăn vật nuôi gồm 5 thành phần chủ yếu :  + protein  + lipit  + gluxit  + nước  + khoáng và vitamin.  

- Mỗi loại thức ăn có tỉ lệ các thành phần dinh dưỡng khác nhau .

Các bài học nên tham khảo