Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Gieo ba con xúc sắc. Xác suất để số chấm xuất hiện trên ba con như nhau là:

Gieo ba con xúc sắc. Xác suất để số chấm xuất hiện trên ba con như nhau là:

A. \({{12} \over {216}}\)               B. \({1 \over {216}}\)                C. \({6 \over {216}}\)                  D. \({3 \over {216}}\)

Trả lời:

Ta có:  \(n(\Omega ) = 6.6.6 = 216\)

Gọi A là biến cố của đề

⇒ A = {(1, 1, 1); (2, 2, 2); (3, 3, 3); (4, 4, 4); (5, 5, 5); (6, 6, 6)}

Suy ra: 

 \(n(A) = 6 \Rightarrow P(A) = {6 \over {216}}\)

Vậy chọn C