Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hai người quét sân. Cả hai người cùng quét sân hết 1 giờ 20 phút, trong khi nếu chỉ quét một mình thì người thứ nhất quét nhiều hơn 2 giờ so với người thứ hai. Hỏi mỗi em quét sân một mình thì hết mấy giờ?

Hai người quét sân. Cả hai người cùng quét sân hết 1 giờ 20 phút, trong khi nếu chỉ quét một mình thì người thứ nhất quét nhiều hơn 2 giờ so với người thứ hai. Hỏi mỗi em quét sân một mình thì hết mấy giờ?

Trả lời:

Gọi x giờ là thời gian quét một mình hết sân của người thứ nhất. Thời gian quét một mình của người thứ hai là x – 2. Điều kiện x>2. Ta có: \({1 \over x} + {1 \over {x - 2}} = 1:1{1 \over 3}\)

 ⇔ x1 = 4 ( nhận); x2 = \({2 \over 3}\) (loại)

Kết luận: Thời gian để quét một mình xong sân của 2 người theo thứ tự là 4 giờ và 2 giờ.