Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Vì sao phải tiết kiệm điện năng, nêu các biện pháp tiết kiệm điện năng ?

Vì sao phải tiết kiệm điện năng, nêu các biện pháp tiết kiệm điện năng ?

Hướng dẫn trả lời

+ Giảm bớt điện năng trong giờ cao điểm.

+ Sử dụng đồ dùng điện hiệu suất cao để tiết kiệm điện năng.

+ Không sử dụng lãng phí điện năng.

*Phải tiết kiệm điện năng là vì:

- Tiết kiệm tiền cho gia đình.

- Hạn chế điện năng trong giờ cao điểm

- Tránh hỏng đồ điện trong gia đình.