Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Lấy hai con bài từ cỗ bài tú lơ khơ 52 con. Số cách lấy là:

Lấy hai con bài từ cỗ bài tú lơ khơ 52 con. Số cách lấy là:

A. 104                        B. 1326                                    C. 450                               D. 2652

Trả lời:

Số cách lấy là: C522 = 1326 (cách)

Vậy chọn B