Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Chọn câu trả lời đúng trong các câu dưới đây...

Chọn câu trả lời đúng trong các câu dưới đây.

Quyền bất khả xâm phạm về thân thể có nghĩa là:

a.   Trong mọi trường hợp, không ai có thể bị bắt

b.  Công an có thể bắt người nếu nghi là phạm tội.

c.   Trong mọi trường hợp, chỉ được bắt người khi có quyết định của tòa án.

d.   Chỉ được bắt người khi có lệnh bắt người của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

e.    Chỉ được bắt người trong trường hợp phạm tội quả tang.

f.    Việc bắt người phải theo quy định của pháp luật.

g.  Người đang phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã thì ai cũng có quyền bắt.

 

GỢI Ý LÀM BÀI

Đáp án: f và g