Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Giá trị của tanα là:

Cho \(\cos {{ - \sqrt 5 } \over 3},\pi  < \alpha  < {{3\pi } \over 2}\) . Giá trị của tanα là:

(A) \({{ - 4} \over {\sqrt 5 }}\)

(B) \({2 \over {\sqrt 5 }}\)

(C) -\({2 \over {\sqrt 5 }}\)

(D) \({{ - 3} \over {\sqrt 5 }}\)

Trả lời:

 \(\pi  < \alpha  < {{3\pi } \over 2}\) thì tan α>0

 \(\tan \alpha  = \sqrt {{1 \over {{{\cos }^2}\alpha }} - 1}  = \sqrt {{1 \over {{{({{\sqrt 5 } \over 3})}^2}}} - 1}  = {2 \over {\sqrt 5 }}\)

(B) đúng.