Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Giải các phương trình sau trên tập số phức

Giải các phương trình sau trên tập số phức

a) 3z2 + 7z + 8 = 0

b) z4 – 8 = 0

c) z4 – 1 = 0

Trả lời:

a) 3z2 + 7z + 8 = 0 có Δ = 49 – 4.3.8 = -47

Vậy phương trình có hai nghiệm là: \({z_{1,2}} = {{ - 7 \pm i\sqrt {47} } \over 6}\)

b) z4 – 8 = 0

Đặt Z = z2, ta được phương trình : Z2 – 8 = 0

Suy ra: Z = ± √8 

Vậy phương trình đã cho có 4 nghiệm là: \({z_{1,2}} =  \pm \root 4 \of 8 ,{z_{3,4}} =  \pm i\root 4 \of 8 \)

c) z4 – 1 = 0  ⇔ (z2 – 1)(z2 + 1) = 0

Vậy phương trình đã cho có 4 nghiệm là ±1 và ±i