Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Phương sai của các số liệu thống kê đã cho là:

Cho bảng thống kế:

1,   2,   3,   4,   5,   6,   7

Phương sai của các số liệu thống kê đã cho là:

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

Trả lời:

Số trung bình

=\({1 \over 7}(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7) = 4\)

Phương sai:

\(={1 \over 7}{\rm{[}}{(1 - 4)^2} + {(2 - 4)^2} + {(3 - 4)^2} + {(4 - 4)^2} + {(5 - 4)^{^2}} + {(6 - 4)^2} + {(7 - 4)^2}{\rm{]}} = 4\)

Chọn (D)