Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Vì sao chân không không dẫn điện? Bằng cách nào ta tạo được dòng điện trong chân không?

Vì sao chân không không dẫn điện? Bằng cách nào ta tạo được dòng điện trong chân không?

Chân không không dẫn điện vì nó không có các hạt tải điện.

Để tạo được dòng điện trong chân không, ta phải đưa hạt tải điện là các êlectrôn vào trong đó. Cách đơn giản là nung nóng catốt để làm phát xạ nhiệt êlectrôn.