Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trình bày khái niệm và phân loại động cơ đốt trong.

Trình bày khái niệm và phân loại động cơ đốt trong.

Trả lời:

- ĐCĐT là loại động cơ nhiệt mà quá trình đốt cháy nhiên liệu sinh nhiệt và quá trình biến đổi nhiệt năng thành công cơ học diễn ra ngay trong xi lanh của động cơ.

- Phân loại:

+ Căn cứ vào nhiên liệu chúng ta có  các loại động cơ:

  • Xăng.
  • Diezen.
  • Gas

+ Căn cứ vào số hành trình của piston chúng ta có  các loại động cơ:

  • 2 kì.
  • 4 kì.

Các bài học nên tham khảo