Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nêu các phần tử của mạch điện ba pha và chức năng của chúng.

Nêu các phần tử của mạch điện ba pha và chức năng của chúng.

Trả lời:

Mạch điện ba pha gồm: nguồn điện ba pha, đường dây ba pha và các tải ba pha.

Chức năng:

- Nguồn điện ba pha:

+ Gồm ba cuộn dây quấn AX, BY,CZ đặt lệch nhau 1200 trên một giá tròn, ở giữa có một nam châm điện như hình 23.1.

+ Mỗi dây quấn là một pha.

- đường dây ba pha

- Các tải ba pha: 

+ Thường : động cơ điện ba pha, lò điện ba pha . . .

+ Tổng trở tải các pha : ZA, ZB, ZC.