Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nêu một số trường hợp cần phải dùng tệp.

Nêu một số trường hợp cần phải dùng tệp.

Trả lời:

Một số trường hợp cần phải dùng tệp, đó là: lưu trữ lượng thông tin lớn, dùng lâu dài.