Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Thế nào là mối ghép cố định ? chúng gồm mấy loại ? nêu sự khác biệt cơ bản của các loại mối ghép đó ?

Thế nào là mối ghép cố định ? chúng gồm mấy loại ? nêu sự khác biệt cơ bản của các loại mối ghép đó ? 

Hướng dẫn trả lời

Mối ghép cố định là những mối ghép mà các chi tiết được ghép không có chuyển động tương đối với nhau.

Có hai loại : Mối ghép tháo được và mối ghép không tháo được.

Khác biệt:

Trong mối ghép không tháo được muốn tháo rời các chi tiết được ghép buộc phải phá hỏng một thành phần nào đó của mối ghép, chi tiết không còn nguyên vẹn như trước khi lắp.

Trong mối ghép tháo được có thể tháo rời các chi tiết ở dạng nguyên vẹn như trước khi lắp.