Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy nêu tên các hệ điều hành và các phiên bản của nó mà em biết.

Hãy nêu tên các hệ điều hành và các phiên bản của nó mà em biết.

Trả lời:

Các hệ điều hành và các phiên bản của nó, đó là Windows 95, Windows NT, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003...