Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nghề trồng cây ăn quả có vai trò gì đối với đời sống kinh tế ?

Nghề trồng cây ăn quả có vai trò gì đối với đời sống kinh tế ? 

Hướng dẫn trả lời

Cung cấp quả cho con người

Cung cấp nguyên liệu cho công nghệ chế biến đồ hộp, nước giải khát

Xuất khẩu

Trồng cây ăn quả là một nghề góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, đồng thời còn là nguồn thu nhập đáng kể

Nghề trồng cây ăn quả được phát triển từ lâu đời, nhân dân ta đã tích luỹ được nhiều kinh nghiệm và chọn lọc được nhiều giống quý có năng suất và chất lượng cao.

Việt Nam có khí hậu nhiệt đới, có tiềm năng phát triển nghề trồng cây ăn quả.

Do đó nước ta rất phong phú về chủng loại cây ăn quả và kinh nghiệm trồng cây ăn quả cũng có từ lâu đời.

Nghề trồng cây ăn quả đang được phát triển mạnh, cùng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật cây trồng ngày càng cho nhiều sản phẩm có năng suất và chất lượng càng cao, nghề trồng cây ăn quả mang lại thu nhập đáng kể cho người dân và nền kinh tế mỗi nước.

Do đó, nghề có một vị trí quan trọng không thể thay thế