Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Em hãy cho biết nội dung lao động của nghề điện dân dụng ?

Em hãy cho biết nội dung lao động của nghề điện dân dụng ? 

Hướng dẫn trả lời

 Nội dung lao động của nghề điện dân dụng.

- Lắp dặt mạng điện sản xuất và sinh hoạt.

- Lắp đặt thiết bị phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

- Bảo dưỡng vận hành, sửa chữa , khắc phục sự cố xảy ra trong mạng điện, các thiết bị điện.