Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Đất trồng có vai trò như thế nào đối với đời sống và cây trồng ?

Đất trồng có vai trò như thế nào đối với đời sống và cây trồng ?

Hướng dẫn trả lời

Vai trò của đất trồng đối với cây trồng:

- Cung cấp nước cho cây.

- Cung cấp chất dinh dưỡng.

- Cung cấp oxi.

- Giữ cho cây đứng vững 

Các bài học nên tham khảo