Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hạt tải điện trong kim loại là loại êlectron nào? Mật độ của chúng vào cỡ nào?

Hạt tải điện trong kim loại là loại êlectron nào? Mật độ của chúng vào cỡ nào?

 Hạt tải điện trong kim loại là loại êlectron tự do, đó chính là các iôn hóa trị đã tách khỏi nguyên tử.