Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trình bày khái niệm và mục đích của việc nhân giống thuần chủng.

Trình bày khái niệm và mục đích của việc nhân giống thuần chủng.

Trả lời:

- Nhân giống thuần chủng là phương pháp cho ghép đôi giao phối giữa những cá thể đực và cá thể cái của cùng một phẩm giống, để tạo ra đời con có đặc điểm di truyền giống với bố mẹ.

- Mục đích: nhân giống thuần chủng là để bảo vệ, giữ vững, nâng cao và hoàn chỉnh những đặc tính di truyền tốt, các phẩm chất, đặc điểm tốt của các cá thể trong cùng vật giống.