Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trình bày vai trò của LB Nga trong Liên bang Xô viết trước đây và những thành tựu mà LB Nga đạt được sau năm 2000.

Trình bày vai trò của LB Nga trong Liên bang Xô viết trước đây và những thành tựu mà LB Nga đạt được sau năm 2000.

Hướng dẫn.

* Vai trò của LB Nga trong Liên bang Xô viết trước đây :

- Nhiều ngành công nghiệp của LB Nga chiếm hơn một nửa tỉ trọng của LB Xô viết như : than đá, điện, thép,… thậm chí có nhiều ngành công nghiệp còn chiếm hơn 2/3 sản lượng như : dầu mỏ, khí tự nhiên, gỗ, giấy, xenlulô.

- Nga chiếm ½  sản lượng lương thực của Liên bang Xô viết.

* Thành tựu đạt được sau năm 2000 :

- Đã vượt qua được khủng hoảng, đang trong thế ổn định đi lên.

- Sản lượng kinh tế tăng.

- Đã thanh toán xong các khoản nợ nước ngoài từ thời kì Xô viết, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện.

- Giá trị xuất siêu ngày càng tăng. Dự trữ ngoại tệ đứng thứ tư thế giới.

- Vị thế ngày càng tăng trên trường quốc tế.