Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tại sao nướng chả trên lửa than yếu sẽ bị khô ?

Tại sao nướng chả trên lửa than yếu sẽ bị khô ? 

Hướng dẫn trả lời

Nướng trên lửa than yếu, nhiệt chỉ làm bay hơi lượng nước trên bề mặt thực phẩm vị vậy chả sẽ bị khô .