Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tệp là gì?

Tệp là gì?

Trả lời:

Tệp là mot tâp hợp các thông tin có liên quan với nhau, được mã hóa và tổ chức lưu trữ ở bộ nhớ ngoài.