Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nêu các ưu điểm của việc lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính.

Nêu các ưu điểm của việc lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính.

Trả lời:

Ưu điểm:

+  Bản vẽ được lập một cách chính xác và nhanh chóng.

+ Dễ dàng sữa chữa, bổ sung, thay đổi, lưu trữ bản vẽ.

+ Giải phóng con người thoát khỏi công việc nặng nhọc và đơn điệu trong khi lập bản 

Các bài học nên tham khảo