Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Chuyển động cơ học là gì? Cho hai ví dụ.

Chuyển động cơ học là sự thay đổi vị trí của vật này so với vật khác (được chọn làm vật mốc).

HS nêu hai ví dụ về chuyển động cơ học.