Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nêu ảnh hưởng xấu của thuốc hóa học bảo vệ thực vật đến quần thể sinh vật.

Nêu ảnh hưởng xấu của thuốc hóa học bảo vệ thực vật đến quần thể sinh vật.

Trả lời:

- Tác động đến mô, tế bào cây trồng gây nên hiệu ứng cháy táp lá, thân, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng nông sản.

- Diệt trừ cả sinh vật có ích làm xuất hiện quần thể sâu bệnh đột biến kháng thuốc