Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trồng trọt có vai trò gì trong đời sống nhân dân và nền kinh tế ở địa phương em ?

Trồng trọt có vai trò gì trong đời sống nhân dân và nền kinh tế ở địa phương em ?

Hướng dẫn trả lời 

Trồng trọt giúp cung cấp lương thực thực phẩm cho con người 

Cung cấp cho thức ăn chăn nuôi

Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp

Cung cấp nông sản xuất khẩu 

Nhiệm vụ củatroongfg trọt là đảm bảo lương thực thực phẩm tiêu dùng ở trong nước và ngoài nước.

Các bài học nên tham khảo